شش راه برای اقدام به همراه FIDH

1
مشترک خبرنامه‏ی فدراسیون FIDH بشوید.

2
به یکی از کارزارهای مبارزاتی جاری ما بپیوندید

4
سفیر FIDH در رسانه‏های اجتماعی بشوید

موافقم که FIDH در فاصله‎های معین پیامی در پشتیبانی از حقوق بشر در حساب توییتر یا فیس‎بوک من منتشر کند.

این پیام‎ها به‎طور خودبه‎خود در حساب شما منتشر می‎شود.

مایلم سفیر FIDH شوم

5
کمک مالی کنید